Disclaimer

 

Algemeen
Nautilus Port Services stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle informatie die Nautilus op het internet verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Nautilus Port Services is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Nautilus Port Services. Informatie van Nautilus Port Services ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Nautilus Port Services.

Veiligheid
Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Nautilus Port Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Nautilus Port Services is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van deze gegevens.